KURUMSAL

KALİTE POLİTİKAMIZ

1. Sürdürülebilirlik yaklaşımının bir parçası olarak operasyonel ve prosedürel uygulamaları etkin bir şekilde yönetmek,

2. Ailemizin tüm üyelerinin sürekli gelişmesine olanak tanıyan koşulları oluşturmak,

3. Trendleri takip ederek, müşteri beklentilerinin ötesinde yenilikçi ürün geliştirmek,

4. Ürünlerimizin kalitesini ve etkinliğini, almış olduğumuz sertifikalarla kanıtlamak,

5. Müşteri odaklılık anlayışını benimsemek,

6. İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler almak ve farkındalık kazandırmak,

7. Bina ve altyapı şartlarını sürekli iyileştirmeyi hedeflemek,

8. Kalite standartları ve ürün güvenliği için her türlü makine, teçhizat desteğinin verilmesi,

9. Hedefleri sahiplenen ve bu yolda ilerlemeyi sağlayan bir liderlik anlayışı benimsemek,

10. Tüm paydaşlarla ortak bir değer üretmek,

11. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin; Gizlilik, Tarafsızlık, Güvenilirlik, Dürüstlük, İzlenebilirlik ilkelerine bağlı olarak çalışmayı,

12. Ürün hizmetlerimizde müşteri talepleri doğrultusunda; ilgili yasalar çerçevesinde uluslararası standartlara uygun olarak, ürün güvenliği önceliği ile süreç ve şartnamelere uygun ürün geliştirmek,

13. Kalite, politika ve prosedürler konusunda eğitimli, sorumluluk alanında uzman personelin sürekli iyileştirme amacımıza aktif katılımları ile günün koşullarına göre teknolojik ve metodolojik sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi hedefler ve bu hedefler doğrultusunda,

14. İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile müşteriye hizmet verirken sağladığı deney hizmetimizin kalitesinden ödün vermemeyi,

15. Üretim çalışmalarında görev alan bütün personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri, politika ve prosedürleri kendi işlerinde uygulamaları şartını,

16. Hizmet verdiğimiz sürece doğru ve güvenilir analiz sonuçları üretmeyi,

17. Müşteri memnuniyetini artırmayı,

18. Bu beyan deneylerin daima belirtilen metotlara veya müşterinin şartlarına uygun olarak gerçekleştirileceği,

19. Yönetim sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında yönetim sisteminin bütünlüğünün korunmasını sağlayacağını,

20. Uygulanabilir Şartların tüm gereklerini yerine getirmeyi amaçlayan bir düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt eder.