HİZMETLER

İNOVASYON ÇALIŞMALARI

Oslo Klavuzunda 4 ana başlığa ayrılan tanıma denk gelecek şekilde inovasyonu ele alırsak;

İnovasyon Nedir?

 

Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğünde İnovasyon, «Yenilik» «Yenileşim»

Oslo Kılavuzu’na göre ise İnovasyon,  “İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.”

«Ekonomik ve sosyal fayda yaratan değerdir»

İnovasyonu, bu yanı ile tüm işletmeyi ve süreçleri kapsayan bir kavram olarak ele alıyoruz. Bu yüzden tüm çalışan, tedarikçi ve tüketicinin içine dahil olabileceği bir şekilde bu süreci tanımlıyoruz. Yaptığımız ürünlerden verdiğimiz hizmete kadar "ekonomik" ve "sosyal" fayda oluşturmayı hedefliyoruz.